Seternesfesten 2017 holdes 01. juli 2017

Det vil neppe bli vesentlige endringer på opplegget fra i fjor, men hvis neon har gode ideer eller forslag til endringer er det bare å ta kontakt.

Når vi nærmer oss tidspunktet for festen vil det bli sendt ut anmodning om påmelding. Håper mange kommer!

Vennlig hilsen
Ole Kristian Jørgensen
Gravdalsveien 170
5165 LAKSEVÅG
Telefon: 41 43 99 96
E-post: olekr-jo@online.no