Låvefesten

Her kommer generell informasjon til årets festkomite om hva som må gjøres av planlegging, hva som må kjøpes inn etc.