Leiepriser

Døgnpris pr person er 100 kr (og over 18 år). 
Det betales maksimum kr. 1000,- per husstand per uke.
(Er dere flere husstander som leier sammen, regnes altså hver av husstandene for seg)
Døgnpris pr person ved bruk av sovehytter og/eller student er 50 kr (og over 18 år). 
("Bruk av sovehytter" er definert som at man sover i sovehytten(e)).
Strøm innbetales etter forbruk ved avlesning av måler. Det beregnes kr 2.- per kwh.
Alt av innbetaling gjøres enten via Vipps eller via nettbank til Seterneskontoen.

Kontonummer: 4787.07.00012
Vipps-nummer: 614697

Husk å merk betalingen med navn og dato fra-til.

Slik gjør du:

  1. Når du ankommer gården, går du opp trappa i hovedhuset. Der vil du se sikringsskapet.
  2. Noter ned hva som står på kwh-telleren.
  3. Når du/dere forlater gården leser du av kwh-telleren på nytt. Da finner du ut hvor mange kwh-timer du har forbrukt. Multipliser tallet med to og da har du beløpet du skal innbetale.

Eksempel:
Hr og fru Jørgensen leier gården fra torsdag til søndag. De tar med seg Jørgensen jr. Han er 14 år. De sover i hovedhuset. Regnestykket blir da slik: to voksne i tre døgn (torsdag-søndag) er da 600 kr.
Hr og fru Jørgensen bruker 100 kwh i perioden.
100 kwh multipliserer vi med to. (100 x 2 = 200 kr)
Hr og fru Jørgensen skal innbetale 600kr + 200 kr = 800 kr for leie av gården totalt.