Låvefest 2018

Sigmund med familie ønsker hele Seternesklanen velkommen til årets låvefest 7. juli!

Påmelding:
Sett inn penger på Seternes venners konto 4760.11.33462 og merk innbetalingen med fest, navn, antall voksne og barn

Kr. 500 pr. person, barn under 16 år gratis

Fint om dere også kan sende en e-post til veronicajorgensen@hotmail.com med navn på de som er påmeldt, samt alder på barn under 16 år.

Setter pris på påmelding innen 15. juni.

Hilsen

Festkomiteen

Kontingent 2018 Seternes Venner

Dette er en påminnelse om årets kontingent til Seternes Venner. Kontingenten er kr 300,- pr år for alle voksne over 18 år som ikke er under utdanning. Ditt bidrag er kjærkomment – det er til enhver tid en rekke gode formål vi trenger å finansiere på Seternes.
Betal kontingenten i dag til kto: 4760.11.33462

Seternesfesten 2017 holdes 01. juli 2017

Det vil neppe bli vesentlige endringer på opplegget fra i fjor, men hvis neon har gode ideer eller forslag til endringer er det bare å ta kontakt.

Når vi nærmer oss tidspunktet for festen vil det bli sendt ut anmodning om påmelding. Håper mange kommer!

Vennlig hilsen
Ole Kristian Jørgensen
Gravdalsveien 170
5165 LAKSEVÅG
Telefon: 41 43 99 96
E-post: olekr-jo@online.no

Vårdugnad 09.-11. juni 2017

Vi sender ut arbeidsliste i god tid før dugnaden, men her er utdrag fra siste styremøte der en del oppgaver ble gjennomgått og vedtatt..
«Veiprosjektet: Det gjenstår ca. 27.000 av prosjektmidlene (per 12.01.17), da det planlagte grusarbeidet ikke ble fullført i 2016. Georg er fortsatt i kontakt med tentative entreprenører og håper på grusing ila. våren/sommeren 2017. Det ble imidlertid lagt ned to stikkrenner ila høsten 2016. Pris 5000.-, som nå er belastet prosjektet.  Georg fortsetter som prosjektleder

Vannprosjektet: Dette prosjektet anses nå avsluttet og anlegget leverer godt vann i full ”familiestørrelse”. (Det var til eks. ca. 15 som deltok på den siste høstdugnaden, uten kapasitetsproblemer). Seternes har nå fått helårsvann, noe som absolutt burde øke bruken av stedet.
I tillegg bør en etablere en vannløsning som dekker det store behovet ved sommerfesten. Her er flere alternativer diskutert, uten at en har landet på et konkret prosjekt.  Ole fortsetter som prosjektleder

Naustprosjektet: Det gjenstår nå kun en side som må paneles; nordsiden med dør. Dette arbeidet fortsetter på årets vårdugnad. Hele naustprosjektet anses nå som fullfinansiert, dog med mulighet for et begrenset innkjøp av byggematerialer/panelbord før endelig ”ferdigattest”. Jørn fortsetter som prosjektleder

Fjøsen: Det gjenstår å skifte takrenner og lembru. Takrenner (plastutgave) er gitt som gave fra Gro. Lembrua må skiftes helt og har en øvre innkjøpskostnad på ca kr 1.500.-. Trond er prosjektleder for lembrua

Huset: Det gjenstår å pusse opp to av rommene i 2. etg., samt flytte og borde igjen vidusfaget på oversiden i stua. Dette foreslås oppstartet på vårdugnaden og det regnes kun med små økonomiske utlegg.  Rolf er prosjektleder for flytting av vindu

Totalt: Nesset fremstår per i dag som et meget flott og veldrevet sted. Det anses ikke å gjenstå store og kostbare prosjekter i den nærmeste fremtid, utover normalt vedlikehold»

Så her er nok å gjøre, i tillegg til fortøyning av kaia, generelt renhold etc. Men vi skal også kose oss i godt lag som vanlig! Vi ses på vårdugnaden på Nesset!

Trond