Såpe og såpekokere

Av Rolv Jørgensen Seternes

Å bli kalt ”såpekoker” er vel ikke ment som en hedersbetegnelse, likevel var det å lage god såpe en ekspertise det sto respekt av i gamle dager. Særlig under krigen ble det en absolutt nødvendighet at man enten kokte såpe sjøl, eller var på god fot med en såpekoker. At noen som var på besøk fikk med seg et såpestykke når de gikk, var jo akkurat hva de hadde håpet på. Fortsett å lese «Såpe og såpekokere»

Forhandlinger om nordområdene

Av Ole Kristian Jørgensen

Forhandlinger med russerne om nordområdene er ikke noe nytt, men tidligere forhandlet de bare om landområder, selv om de også kom inn på retten til å fiske. I de senere år har det som kjent vært forhandlinger om sjøområdene.

Heller ikke i forhandlingene mellom Russland og Danmark – Norge, som kom i stand på Kola i 1592, kunne partene dokumentere at de hadde rett til dette området. Christian IV utsendinger brukte handelsmenn fra Bergen og Trondheim som sannhetsvitner, men den russiske utsendingen, Fedor Johannovitschs fortalte følgende samiske sagn, som russerne hadde tatt som rettesnor for sin rett til å skattlegge nordområdene: Fortsett å lese «Forhandlinger om nordområdene»