Oppgjørsskjema

Vi trenger å få vite hvem som har leid Seternes. Bør stemme overens med oversikten til tante Astrid.
Her skriver du antall døgn
Her skriver du inn antall deltakere som er fylt 18 år eller eldre.
Her skriver du inn antall Kwh med strøm som er gått med fra du kom til du reiser.
Strøm innbetales etter forbruk ved avlesning av måler. Det beregnes kr 2.- per kwh.
Her summerer du opp hva som betales inn via VIPPS KTO: 614697 eller bank-kto: 4787 07 00012