Utleieregler

Du har tenkt på å leie eller har allerede leid Seternes-gård? Så bra! Det er kanskje ikke så lett å vite nøyaktig hva som skal, og skal ikke gjøres, så her kommer en kortfattet liste og generell info.

Generell info:

Kan hvem som helst leie Seternes-gård?
Nei. Seternes er forbeholdt familien (etterkommere av Alf og Amanda Jørgensen). Du kan ta med venner og annen slekt, men det skal minimum være én representant fra familien til stede. Leier (den ansvarlige) skal være over 18 år.

Kan jeg leie Seternes i en hel sommer?
Nei. Hver familie-gren (11-totalt. Se https://www.seternes.no/barna/) har maks ei uke i løpet av året. Det gjelder et «først til mølla» prinsipp. Likvel, så lenge Seternes står ledig, oppfordres det til bruk av gården. Så denne grensa er ikke absolutt.

Hvem kontakter jeg for leie av gården?
Astrid håndterer alt av forespørsler om leie. Hun har telefonnummer: 942 17 345.

Hvem har nøkler til Seternes?
Hver familie har nøkkel til hovedhuset. Er det krise, og du har glemt nøkkel kan du kontakte utleieansvarlig. Eventuelt kan du spørre på Facebook-siden vår: https://www.facebook.com/groups/540444056071202.

Hva må jeg huske å ta med?
Alt av forbruksmateriell må du stille med selv. Toalett og tørkepapir, mat og drikke og ellers andre ting du behøver for å omfavne gårdslivet. Dette gjelder også brensel (slik som tennvæske og bensin til båten). Se for øvrig https://www.seternes.no/leie-av-seternes/forbruksmateriell-pa-seternes/.

Når jeg ankommer gården:

Se https://www.seternes.no/leie-av-seternes/leiepriser/ for strømmåleravlesning

Det meste av nøkler du trenger for å «åpne» gården henger i utgangspunktet med inngangen inne i hovedhuset. Der finner du nøkler til fjøsen, lavo, naust m.m.

Kommer du tidlig eller seint på året kan det være brønnen har lite vann. Dette er fordi at brønnen «kobles fra» når det blir vinter. Det er en slange som er noen meter oppfør brønnhuset, og det er denne som legges i bekken for å fylle brønnen med vann. Hør med noen som har peiling før du gjør dette.

Instruksjoner for å slå på grunnvannspumpa finnes på herrebadet i kjelleren i hovedhuset.

Når jeg forlater:

Hus og fjøs (hvis det har vært brukt) skal vaskes og ryddes før man forlater. Tomgods og søppel skal tas vekk fra gården. Søppelkonteiner for bla. Seternes står i krysset Simavåg/Sandvåg. Det finnes nøkler til denne sammens med de andre som henger i entreen (gangen).
Sørg for at alle dører og vinduer er låst før du forlater.
Nøkler henges tilbake dit du fant de.
Påse at alt av elektroniske artikler er skrudd av og eventuell vedfyring er slukket.

Skulle det være noe du lurer på er det som regel alltids noen du kan ringe, evt kan du spørre på Facebook-gruppa.