Leie av Seternes

Seternes gård er for etterkommerne av Amanda og Alf Jørgensen. Vi begynner etterhvert å bli mange og fyller flere generasjoner fra snart 90 år og nedover.

Gården er organisert som et Familelag og har sitt eget styre og årlig generalforsamling hvor alle viktige beslutninger om Seternes blir fattet.

Leie av Seternes er derfor en familiesak og styres deretter. osv. osv.