Høstdugnaden 2021

MERK HELGEN: Høstdugnaden ble 3.-5.september!

 • Naustveggen mot nord må males. Vi må finne ut hvem som vet noe om hva vi har av maling og hvem som tar ansvar for å kjøpe inn maling og koster. De som tar på seg å male, skaffer nødvendig materiall og maling. Georg eller Ole Kristian har kanskje fargekoden?
 • Madrassrommet må ryddes med hård hånd.
 • Utvide plattingen. Her må det tas mål og skaffes materialer og skruer for å bygge den. Om det skal støpes fundamenter, må det også skaffes. De som tar på seg bygginga, skaffer materialene.
 • Sokne etter festene for flytebrygga (finnes dem under kaia?) Christina spør Pål om han kan dykke for oss.
 • (De nye vinduene må bæres inn på riktige rom og det ryddes på rommene så snekkerne har fri bane og slipper å bære vinduer.): UTSETTES TIL NESTE ÅR
 • Rydde bilveien inn mot Taskeby. Den gror igjen og det må nok til ryddesag for å få tatt nok på kort tid. Ta gjerne med utstyr hvis du har.

Snekkerne som skal sette inn vinduer planlegger å starte etter dugnadshelga. Vi må derfor beregne å vinterstenge Seternes etter at vindusutskiftingen er utført.

Som vanlig snakker dere ganske enkelt sammen om hvem som går løs på hvilke oppgaver og organisering av felles måltid på lørdag. Påmelding kan gjøres til Alf Martin eller ved å poste svar på Facebook. OM det skulle skje at det melder seg på flere enn gjeldende smittevernsregler tillater på det tidspunktet, tar vi problemet som det kommer. Jeg tenker det bør gå bra.

VEL MØTT!

Årsmøte i Familelaget Seternes 2021

Årsmøtet blir på Zoom tirsdag 12.oktober kl 19:00 – 21:30.

Styret ber om saker til årsmøtet. De kan sendes Alf Martin innen midten av september. Ellers standard årsmøtesaker.

Innkalling med endelig saksliste sendes ut ca 2 uker før årsmøtet.

Vårdugnad på Seternes 2021

Hei alle, håper alle har kommet seg vel gjennom korona-vinteren.
Styret har gleden av å innkalle til vårdugnad på Seternes helgen 18.-20.juni. 

MERK HELGEN!
Den er mye senere enn vanlig og det er fordi vi regner med at det tar tid i år før veien er farbar. Likeså er det en stor fordel at flest mulig er vaksinert før dugnadshelga.
Gjøremål på vårdugnaden i år vil være:

 • Montere nye takrenner på hovedhuset
 • Gjenstående paneling på naustet
 • Innvendig husvask
 • Male ett av soverommene
 • Vaske putetrekk og pledd i stua
 • Ellers vanlige gjøremål for sesongåpning

Som vanlig snakker dere ganske enkelt sammen om hvem som går løs på hvilke oppgaver og organisering av felles måltid på lørdag. Påmelding kan gjøres til Alf Martin. OM det skulle skje at det melder seg på flere enn gjeldende smittevernsregler tillater på det tidspunktet, tar vi problemet som det kommer. Jeg tenker det bør gå bra.
Flytebrygga ligger fortsatt på Skjervøy og det spørs om den noen gang taues tilbake til Seternes. Styret oppfordrer derfor alle til å starte idemyldingen på hvordan vi kan løse utfordringen med å legge til med båten og samtidig få en enkel løsning som fungerer. Bare meld alle gode konstruktive forslag til undertegnede.
Det blir ikke låvefest i år heller!Styret har tatt beslutningen på grunnlag av det vi vet nå og mener det blir alt for risikofylt med famile fra mange kanter av landet samlet på ett sted. Vi bør alle være vaksinert og trygge før vi kan gjenoppta samværet på Seternes slik vi kjenner det.
MEN! Vi oppfordrer alle til å leie seg inn på Seternes i de ledige dagene som fortsatt finnes. Juli er såvidt jeg vet nå helt fullbooket, men snakk med tante Astrid så får dere beskjed om hva som fortsatt er ledig. Vi legger ut informasjon om leiepriser, strøm, rutiner for inn- og utsjekking osv. på https://www.seternes.no, så følg med der. I tillegg vil det publiseres på Facebook når vi har lagt ut felles informasjon. (Kommer)

Vennlig hilsen
Alf Martin

Vedtekter for Seternes Venner

1. Formål

Seternes Venner, som ble etablert i 1985, har til formål å bidra til å bevare det tidligere småbruket Seternes (g.nr. 52, b.nr. 6, i Skjervøy kommune) som felles møtested for Familielaget Seternes SA’s medlemmer og deres etterkommere.

2. Medlemmer

Venneforeningen er åpen for alle etterkommere over 18 år av Marie Amanda Elisabeth og Alf Jørgen Jørgensen, samt deres partnere

3. Styret

Seternes Venner ledes av et styre som består av leder, sekretær og kasserer. Styret velges for en periode på 2 år.

Styret forbereder og kaller inn til årsmøte i samsvar med vedtektenes § 5. Styret foretar økonomiske disposisjoner i henhold til årsmøtets vedtak.

4. Økonomi

Seternes Venner har ikke økonomisk formål.

Medlemmer med fast inntekt betaler en årlig kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet fastsetter hvert år hvordan pengene skal disponeres.

5. Årsmøte

Ordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og holdes hvert år innen utgangen av juli måned.

Årsmøtet består av fremmøtte medlemmer som har betalt årskontingent i samsvar med vedtak på foregående årsmøte. Hvert medlem har én stemme.

Årsmøtet skal behandle:

 • årsmelding fra styret
 • regnskap for siste år
 • budsjett og arbeidsplan
 • fastsetting av medlemskontingenten
 • valg av styre
 • valg av revisor
 • andre saker som er nevnt i innkallingen eller som årsmøtet godkjenner å behandle

 6. Ekstraordinært årsmøte

Styret eller et flertall av lagets medlemmer kan med en måneds skriftlig varsel kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppgitt som årsak til krav om årsmøte.

7. Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av medlemmene som er til stede. Forslag om vedtektsendring må fremmes for styret og lagets medlemmer senest en måned før årsmøtet.

8. Oppløsning av Seternes Venner

Oppløsning av Seternes Venner krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtas oppløsning, skal Seternes Venners midler og eiendeler overføres til familiesammenslutning som ivaretar intensjonene i vedtektenes § 1.

Forslag om oppløsning av Seternes Venner må fremmes for styret og lagets medlemmer senest seks måneder før årsmøtet.