Husk kontingenten til Seternes Venner for 2016

Dette er en påminnelse om årets kontingent til Seternes Venner. Mange har betalt, men det er sikkert flere som vil støtte. Kontingenten er kr 250,- pr år for alle voksne over 18 år som ikke er under utdanning. Ditt bidrag er kjærkomment – det er til enhver tid en rekke gode formål vi trenger å finansiere på Seternes.

Så ikke nøl, betal kontingenten i dag til kto: 4760.11.33462
Husk å merke innebetalingen med hvilke personer det gjelder.

IMG_3759

Høstdugnad 2015

Hei alle Seternesvenner ( i alle generasjoner!)

Sommeren er på hell og det betyr at slekta igjen samles; nå til høstdugnad på Nesset.

Opplegget blir som tidligere og vi starter fredag 4. september og holder på utover dagen 6. …

Angående Catering; På fredagen må hver enkelt sørge for seg, men vi kan jo håpe at de sprekeste blant oss har fått fatt tak i sei nok til ei mølje! Lørdagen derimot, da blir det lammesteik med tilbehør slik tradisjonen krever. Det eneste du må sørge for selv er drikke til maten samt det gode humøret som pleier å prege disse tilstelningene…

Så til verket!

Dette er som bekjent en dugnad og der er vi verdensmestre! Vi har noen etterslengere fra i vår, samt nye oppgaver som står å venter på oss og jeg nevner følgende:

Landgang/flytebrygge: Landgangen må som vanlig trekkes opp og kaia forhales / fortøyes på dypere vann. Arbeidsleder: Tore

Veien/ stikkrenner: Her gjenstår å legge ned to stikkrenner, men som eventuelt krever litt bergskyting først. Georg er som vanlig satt på saken, men kommanderer ut assistanse etter behov! Arbeidsleder: Georg

Vinduer: Rolv fikk en god start på montering av nye vinduslister i fjor, men hvor det fortsatt gjenstår noe. En ide som også har vært fremmet er å skifte ut ett av vinduene på nedsiden med det som er spikret igjen på oversiden. Sikkert en god ide og hvor Rolv fungerer som kompetansekyndig med fullmakt til å utkommandere assistanse. Arbeidsleder: Rolv

Maling av loftsrom: Her gjorde Ole et utmerket innsats sist sommer, men hvor det fortsatt gjenstår noe og hvor flere kan bidra. Dette er noe Mona har høy kompetanse på og hun sammen med Astrid skaffer seg greit en oversikt over hva som gjenstår, samt kaller inn nødvendige krefter for å få jobben gjort. Arbeidsledere: Mona og Astrid

Naust: Her planlegges å spikre et nytt panel utenpå det gamle ved at det først monteres horisontale lister som det nye panelet festes til. Lister og skruer ligger klart i naustet, men panelet mangler. Jørn oppnevnes som ansvarlig for prosjektet og har hevd på en god avtale med Neuman / Tromsø angående leveranse av panel. Men hvordan får vi bragt dette til Seternes? Jørn får fullmakt til å utkommandere diverse hengere for transporten, og da bør panelet kunne være på plass til dugnaden… Arbeidsleder: Jørn

Vann etc. Dette ble åpenbart et viktig tema under siste Seternesfest og hvor det råder en høy enighet om en ekstra innsats for å sikre Nesset godt vann. Vi starter med en faglig gjennomgang av situasjonen og lander forhåpentligvis på en god og overkommelig løsning. Det sier seg selv at det neppe blir gjort så mye praktisk vannarbeid på denne dugnaden, men et vedtak og en strategi for det videre arbeidet, bør være oppnåelig! Og så handler vi deretter. Arbeidsleder: Ole

Dugnadsmiddag: Jeg utnevner meg selv som sakkyndig her og kjøper inn lammelår og nødvendig tilbehør. Regner med god assistanse og håper at opptil flere av deltakerne kan bidra med kaker til kaffen. Jeg viser til at flere av klanen er habile kakebakere og vet å bringe slike godsaker til Nesset ved slike anledninger. Så også til denne dugnaden..?

Til alle andre: Sørg for å ha med gode værbestandige arbeidsklær inkludert arbeidshansker og ”stå på” vilje! Husk å være tilgjengelig for arbeidslederne. Vi regner med godt vær og god stemning og godt humør er en selvfølge! Da smaker lammet best og der er alle velkomne!

Og husk å melde inn til meg innen fredag 28. hvem som kommer! Da blir Cateringen og arbeidsoppgavene letter å planlegge!

NB! Ser at jeg mangler mange e-mail adresser og dersom noen kan gi meg ei komplett liste over Seternes-familien så er jeg dypt takknemlig for det! Videresend gjerne denne mailen til de som ikke er ført opp som mottakere (f.eks Jørn Mørk etc)

Ses på Nesset!

Trond

Mail: trond.jorgensen@me.com

Tlf: 93226066

Vedtekter for Seternes Venner

1. Formål

Seternes Venner, som ble etablert i 1985, har til formål å bidra til å bevare det tidligere småbruket Seternes (g.nr. 52, b.nr. 6, i Skjervøy kommune) som felles møtested for Familielaget Seternes SA’s medlemmer og deres etterkommere.

2. Medlemmer

Venneforeningen er åpen for alle etterkommere over 18 år av Marie Amanda Elisabeth og Alf Jørgen Jørgensen, samt deres partnere

3. Styret

Seternes Venner ledes av et styre som består av leder, sekretær og kasserer. Styret velges for en periode på 2 år.

Styret forbereder og kaller inn til årsmøte i samsvar med vedtektenes § 5. Styret foretar økonomiske disposisjoner i henhold til årsmøtets vedtak.

4. Økonomi

Seternes Venner har ikke økonomisk formål.

Medlemmer med fast inntekt betaler en årlig kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet fastsetter hvert år hvordan pengene skal disponeres.

5. Årsmøte

Ordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og holdes hvert år innen utgangen av juli måned.

Årsmøtet består av fremmøtte medlemmer som har betalt årskontingent i samsvar med vedtak på foregående årsmøte. Hvert medlem har én stemme.

Årsmøtet skal behandle:

  • årsmelding fra styret
  • regnskap for siste år
  • budsjett og arbeidsplan
  • fastsetting av medlemskontingenten
  • valg av styre
  • valg av revisor
  • andre saker som er nevnt i innkallingen eller som årsmøtet godkjenner å behandle

 6. Ekstraordinært årsmøte

Styret eller et flertall av lagets medlemmer kan med en måneds skriftlig varsel kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppgitt som årsak til krav om årsmøte.

7. Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av medlemmene som er til stede. Forslag om vedtektsendring må fremmes for styret og lagets medlemmer senest en måned før årsmøtet.

8. Oppløsning av Seternes Venner

Oppløsning av Seternes Venner krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtas oppløsning, skal Seternes Venners midler og eiendeler overføres til familiesammenslutning som ivaretar intensjonene i vedtektenes § 1.

Forslag om oppløsning av Seternes Venner må fremmes for styret og lagets medlemmer senest seks måneder før årsmøtet.