Kvenen Harald Hårfagre

Ole Kristian Jørgensen

( Sammenfatning fra en artikkel i Bergens tidende 29. desember 2011 av journalist Siri Økland, og fra boken «Norges tilblivelse» av Torgrim Titlestad)

Historikeren Snorre Sturlason skapte myten om at Harald Hårfagre samlet Norge. Det er riktig at han begynte på jobben, men det tok over 300 år før landet var samlet. Snorre skapte også myten om at alle virkelige konger i Norge kom fra Ynglingætta, som hadde sin rot på Åsgard hos Odin fra Kaukasus.
Fortsett å lese «Kvenen Harald Hårfagre»

Forfedre og stamfedre i Kvænangen

Av Ole Kristian Jørgensen 2005

Sirkastakka
Sirkastakka, husmannsplass til Nimenaiko

Forord

Våre fedre i Kvænangen stammer hovedsakelig fra kvener som innvandret på 1800-tallet, men en gren er samisk. I et forsøk på å samle trådene vil jeg nøste litt opp i forhistorien og skrive litt om livet i Kvænangen og hvordan befolkningen ble påvirket av presset utenfra.

Jeg har fått mye hjelp og støtte og fotografier fra flere i familien, men hvis noen skal trekkes fram må det bli Jan Egil Jakobsen i Tromsdalen, som har skaffet til veie hele slektsoversikten til Petter Seppola, og mye viktig data for den øvrige familien. Fotoet på framsiden, og flere andre bilder har jeg fått fra Ranveig Eriksen i Alta. Else og Laila har og bidratt med bilder. En ekstra takk til Jim, som har vært til stor hjelp, og kommet med mye stoff. Takk til dere alle.

Mye av informasjonen er hentet fra boken om ”Fjordfolket i Kvænangen” av Ivar Bjørkelund. Jeg har også plukket noe fra andre kilder. Se liste til slutt. Fortsett å lese «Forfedre og stamfedre i Kvænangen»