Seternes – fra utmark til familieandelslag

Av Ole Kristian

Småbruket Seternes på Kågøy i Skjervøy kommune eksisterte ikke som begrep før en gang i 1932. Inntil da ble plassen, av en eller annen grunn, kalt for «Ivarholet». Kanskje hadde en ved det navnet satt livet til i den forrykende havsjøen som oppstår der ved nordlig uvær.

Seternes var da skrinn utmark som til dels var overgrodd med bjørk og einer. Til den tid var det ingen som hadde sett sitt mon i å slå seg til her, hvis en ser bort fra folk fra Steinalderen, som det er funnet spor etter på stedet.
Fortsett å lese «Seternes – fra utmark til familieandelslag»

Seternes

Seternes ligger på øya Kågen i Skjervøy kommune i Nord-Troms. Nå er stedet først og fremst samlings – og feriested for etterfølgerne til Amanda og Alf Jørgensen, som bygde opp et lite småbruk her på 1930- tallet.

Da Amanda og Alf på slutten av 1950 – årene ikke lenger maktet å drive småbruket tok etter hvert deres elleve barn over og utviklet bruket til et samlingssted for familiene. Husene er utvendig stort sett slik de var gjenoppbygd på småbruket etter krigen, men de har gradvis fått et annet innhold. Høylåven på fjøsen er blitt festlokale, og kan romme inntil 90-100 personer, hvis en pakker godt, og selve fjøset ”Dundrasalen” er salong med peis, og plass til omtrent like mange. Fraukjelleren er ved, – maskinlager og verktøybod m.m. Fortsett å lese «Seternes»