Seternes

Seternes ligger på øya Kågen i Skjervøy kommune i Nord-Troms. Nå er stedet først og fremst samlings – og feriested for etterfølgerne til Amanda og Alf Jørgensen, som bygde opp et lite småbruk her på 1930- tallet.

Da Amanda og Alf på slutten av 1950 – årene ikke lenger maktet å drive småbruket tok etter hvert deres elleve barn over og utviklet bruket til et samlingssted for familiene. Husene er utvendig stort sett slik de var gjenoppbygd på småbruket etter krigen, men de har gradvis fått et annet innhold. Høylåven på fjøsen er blitt festlokale, og kan romme inntil 90-100 personer, hvis en pakker godt, og selve fjøset ”Dundrasalen” er salong med peis, og plass til omtrent like mange. Fraukjelleren er ved, – maskinlager og verktøybod m.m.

Lek på tunet, foto Rune Opheim 2005
Lek på tunet, foto Rune Opheim 2005

De fem soverommene i huset er utnyttet maksimalt med køysenger og gir soveplass til maks 20 personer. På kjøkkenet lages det framdeles mat og her og i stua er det spiseplass. Kjelleren har to bad og to toalett, et grovkjøkken som har vaskemaskin, og det er koke – og kjølemuligheter.

Det er etter hvert kommet fire separate hytter som fult utnyttet gir sengplass til 16- 17 personer. På vollen er det plass til et stort antall telt.

Det er bygd opp en stålkai til erstatning for en trekai som Alf bygde, men som havsjøen tok. I tillegg er det en flytebrygge med landgang. Stien til Taskeby er forbedret, og utvidet slik at normalt spreke kommer tørrskodd fram på en halv time.

Det er fast tradisjon at familiene samles på Seternes den første helgen i juli hvert år. Da kommer folk fra fjern og nær, og antallet deltakere har variert fra 40 til 85. I tillegg er det vår – og høstdugnad hvor stedet blir vedlikeholdt og brensel kommer i hus.

Ellers kan familiemedlemmer ta med vemmer og booke seg inn for en uke av gangen, etter et fast opplegg. De som bruker stedet utfører forskjellige typer utbedringer, og sørger for at graset på vollen blir slått.

Seternes drives som et ”Familieandelslag” med valgt styre der de elleve barnene til Amanda og Alf er andelshavere. De to eldste er falt fra, men deres ektefelle har tatt deres plass. Etter hvert overtar neste generasjon som andelshavere. Årsmøte i familieandelslaget avikles i samband med familiesammenkomsten i juli.

Driften av ”Familieandelslaget Seternes” er profesjonelt lagt opp, og andelslaget har vedtekter å styre etter, og en del ordensregler som en prøver å leve opp til. Andelshaverne betaler kontingent. I tillegg gir andelshaverne en god del bidrag i form av gjenstander og penger. Mange jobber i dagevis på prosjekt de er opptatt av, og som en ikke får gjort på dugnadsøktene.

Barn, svigerbarn, barnebarn, og nå etter hvert oldebarn, er organisert i en egen forening som heter ”Seternes Venner”. Vennene er en støtteforening til andelslaget. De bidrar med en vesentlig del av driftskapitalen. Uten innsatsen og pengene fra vennene ville driften av Seternes vært problematisk. (Se vedtektene for ”Familieandelslaget Seternes”

Legg igjen en kommentar