Festkomite for 2009 på plass

Festkomitéen for 2009 års Seternesfest består av:

Gro Jørgensen (Leder i festkomitéen)
Birgith Jørgensen Nerskogen
Kjetil Jørgensen
Torunn Alsvik
Svein Alsvik

Hvis noen av dere anser at de ikke har mulighet for å delta i festkomitéens arbeide, er det deres eget ansvar å finne erstatter.

Fjorårets festkomitée takker med dette (endelig ;-)) av, og ønsker årets festkomité lykke til i arbeidet!!

Mvh,
Lena og Knut

Legg igjen en kommentar